Kayuhan Santai KUD 2019

Kayuhan Santai KUD sempena Karnival Usahawan Desa Putrajaya 2019 (KUD@KPLB) Anjuran Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang berlangsung semalam di Persiaran Floral, Cyberjaya.

Penyertaan Pelajar GMI adalah seramai 20 orang manakala, Staff GMI pula adalah seramai 6 orang.

gmi #wowgmi #gmicorpcomm #gmistudemts #gmistaff #karnivalusahawandesa #kayuhansantaikud