Memorandum Persefahaman (MoU) Diantara German-Malaysian Institute (GMI) dan MTS Work Skill Sdn Bhd

Alhamdulillah pada pagi ini German-Malaysian Institute (GMI) dan MTS Work Skill Sdn Bhd telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) yang bertujuan untuk membangunkan modal insan bagi keperluan pekerjaan semasa hari ini. Hal ini selaras dengan keperluan negara yang memerlukan kepakaran dalam kemahiran kerja, komunikasi dan kebolehan kendiri dalam mendepani dan mengharungi Era Revolusi Perindustrian 4.0.

#gmi #wowgmi #gmicorpcomm #mtsworkskill #mara #btvetmara