Menu

CADANGAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJITERIMA, MENAIKTARAF DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN KELENGKAPAN LATIHAN DI MAKMAL INTERNET OF THINGS BERTERASKAN PIAWAN INDUSTRI IR4.0 DI GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: