Menu

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN KELENGKAPAN LATIHAN DI MAKMAL ‘AUTOTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY, AET’ BERKAITAN KEPAKARAN DIAGNOSIS KENDERAAN ELEKTRIK (BATTERY ELECTRIC VEHICLE, BEV) DI GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE.

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: