Menu

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN DI MAKMAL ‘HIGH FREQUENCY RADIO TECHNOLOGY AND DATA COMMUNICATION’ BERINTEGRASIKAN SISTEM INDUSTRI 4.0 DI GERMAN- MALAYSIAN INSTITUTE

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: