Menu

CADANGAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAH PERALATAN TEKNOLOGI PEMACUAN BERINTEGRASIKAN SISTEM INDUSTRI 4.0 DI GERMAN-MALAYSIAN INSTITUTE

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: