Menu

Cadangan Perolehan Peralatan Bagi HVAC Sistem (Water & Air Side) di GMI

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut:

Skip to content