Menu

Cadangan Perolehan Peralatan Bagi Makmal Jabatan Kejuruteraan Elektrik IR4.0 (Fasa 1) di GMI (Semula)

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: