Menu

Cadangan Perolehan Peralatan Bagi Membangunkan Pusat Latihan TES Plant Berkonsepkan Plant Teaching Factory di GMI

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: