Menu

Cadangan Perolehan Peralatan Makmal Teknologi I-Factory Injection Moulding Innovation Center IR4.0 di GMI (Semula)

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: