Menu

Cadangan Perolehan Perkakasan Komputer, Rangkaian Dan Keselamatan Bagi Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Wifi Serta Pemantauan Keselamatan Bagi German-Malaysian Institute (GMI)

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: