Menu

Cadangan Perolehan Perkakasan Rangkaian dan Perisian Komputer Bagi GMI

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: