Menu

Kenyataan Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Digital Measuring Untuk Calibration Lab

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: