Menu

TUTUP – Kenyataan Sebut Harga Cadangan Penyediaan Bengkel Autotronik Bagi Menjalankan Program Baru Gmi, Diploma In Engineering Technology (Autotronics & Hybrid System)

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: