Menu

Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal Di Kampus GMI

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang di bawah seperti berikut: