Menu

Kenyataan Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Peralatan Rangkaian Dan Perisian Bagi Naik Taraf Infrastruktur Rangkaian Wi-Fi

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: