Menu

Kenyataan Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiterima Perkakasan Komputer Bagi Naik Taraf Kemudahan Komputer

Tawaran adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera yang berpengalaman, berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di dalam bidang berikut: